Thông tin thanh toán

Vietcombank

– Chủ tài khoản: Lâm Ngọc Tuấn

– Số tài khoản: 0541000193919

– Chi nhánh:

 Techcombank

– Chủ tài khoản: Lâm Ngọc Tuấn

– Số tài khoản: 19029527584018

– Chi nhánh:

SHB

– Chủ tài khoản: Lâm Ngọc Tuấn

– Số tài khoản: 6668883579

– Chi nhánh: Hà Tĩnh