Quạt điều hòa không khí Turbo – Everest 9000M

0974600433